A. Phương thức tư vấn: + Luật sư tư vấn pháp luật về Thuế trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng (Mức phí tư vấn trực tiếp là 250.000đ/h tư vấn đối với thời gian hành chính và 300.000đ/h tư vấn trong trường hợp luật sư tư vấn ngoài giờ…