Đóng

Luật sư

Những luật sư tốt nhất của chúng tôi

Chúng tôi có đôi ngũ luật sư, chuyên viên ngoài các phẩm chất chung là Chân, Thiện, Mỹ họ còn là các luật sư, chuyên viên  có khối óc thông minh, tấm lòng trong sáng, dũng cảm, biết lấy pháp luật và đạo đức xã hội làm cơ sở hoạt động để xứng đáng với sự tin cậy và tôn vinh của xã hội.

luat-su-02
Nguyễn Quốc Anh

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Dân sự, Hình sự, Hôn nhân gia đình, Lao động

Điện thoại: 0123 456 789

luat-su-06
Lê Thị Huyền

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Hình sự, Thuế – Kế toán, Doanh nghiệp – Hợp đồng

Điện thoại: 0123 456 789

luat-su-03
Trần Đình Vũ

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Hình sự, Thuế – Kế toán, Doanh nghiệp – Hợp đồng

Điện thoại: 0123 456 789

luat-su-04
Phạm Mạnh Thắng

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Đất đai – nhà ở, Hôn nhân gia đình – Thừa kế, Lao động

Điện thoại: 0123 456 789

luat-su-05
Nguyễn Thị Hạnh

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Doanh nghiệp – Hợp đồng, Đất đai – nhà ở, Hôn nhân gia đình

Điện thoại: 0123 456 789

luat-su-01
Trần Anh Tuấn

Luật sư

Lĩnh vực hoạt động

Hình sự, Thuế – Kế toán, Doanh nghiệp – Hợp đồng

Điện thoại: 0123 456 789

Nếu bạn cần hỗ trơ tư vấn pháp lý chúng tôi luôn sẵn sàng
Tư vấn miễn phí
Hotline 24/7: 1900 7179